למדא

למדא- חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
https://sheilta.apps.openu.ac.il/pls/dlamdal/lamda.kesher
סניפי למדא
למדא שירות לקוחות
שעות פתיחה למדא שירות לקוחות
למדא
קריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, רח' רבוצקי 108
רעננה
שעות פתיחה למדא