ספרייה ציבורית ירוחם

הספרייה הציבורית ירוחם.
https://yeruhamlib.libraries.co.il/buildagate5library/general2/company_search_tree.php?mc=0
סניפי ספרייה ציבורית ירוחם
ספרייה ציבורית ירוחם ירוחם
רח' צבי בורנשטיין
ירוחם
שעות פתיחה ספרייה ציבורית ירוחם ירוחם