מוזיאון בתי האוסף לתולדות צה"ל

מוזיאון בתי האוסף לתולדות צה"ל.
www.mod.gov.il/pages/default.aspx
סניפי מוזיאון בתי האוסף לתולדות צה"ל
מוזיאון בתי האוסף לתולדות צה"ל תל אביב יפו
רחוב יחזקאל קויפמן פינת רחוב המרד
תל אביב
שעות פתיחה מוזיאון בתי האוסף לתולדות צה"ל תל אביב יפו