מוזיאון האצ"ל בתש"ח ביפו

מוזיאון האצ"ל בתש"ח ביפו.
www.mod.gov.il/pages/default.aspx
סניפי מוזיאון האצ"ל בתש"ח ביפו
מוזיאון האצ"ל בתש"ח ביפו תל אביב יפו
רחוב נחום גולמן 2, גן צ'רלס קלור.
תל אביב
שעות פתיחה מוזיאון האצ"ל בתש"ח ביפו תל אביב יפו