מוזיאון בית הגדודים

מוזיאון בית הגדודים.
www.mod.gov.il/pages/default.aspx
סניפי מוזיאון בית הגדודים
מוזיאון בית הגדודים מושב אביחיל
רחוב בן-גוריון, ת"ד 90
מושב אביחיל
שעות פתיחה מוזיאון בית הגדודים מושב אביחיל